March 29, 2009

Steve Chou - Dusk

周传雄 - 黄昏
Zhou Chuan Xiong - Huang Hun
过完整个夏天 忧伤并没有好一些
guo wan zheng ge xia tian / you shang bing mei you hao yi xie
开车行驶在公路无际无边
kai che xing shi zai gong lu wu jin wu bian
有离开自己的感觉
you li kai zi ji de gan jue
-
A whole summer has passed, yet the sorrow hasn't eased a bit
Driving along the highway without an end in sight
I've detached myself from my feelings again唱不完一首歌 疲倦还剩下黑眼圈
chang bu wan yi shou ge / pi juan hai sheng xia he yan quan
感情的世界伤害在所难免
gan qing de shi jie shang hen zai suo nan mian
黄昏再美终要黑夜
huang hun zai mei zong xiao hei ye
-
Not able to finish singing a song, tiredness still remains as dark circles around the eyes
In the realm of emotions hurt is difficult to avoid
No matter how beautiful the dusk is, night will eventually fall依然记得从你口中说出再见坚决如铁
yi ran ji de cong ni ko zhong shuo chu zai jian jian jue ru tie 
昏暗中有种烈日灼身的错觉
huang hun zhong you zhong lie ri zhuo shen de cuo jue
黄昏的地平线 划出一句离别
huang hun de di ping xian / hua chu yi ju li bie
爱情进入永夜
ai qing jin ru yong ye
-
I still remember the goodbye from your lips as resolute as iron
In the dusky light, there was an illusion of being burnt by a brilliant sun
The horizon at dusk, delineates the phrase 'parting'
Love enters perpetual night依然记得从你眼中滑落的泪伤心欲绝
yi ran ji de cong ni yan zhong hua luo de lei shang xin yu jue
混乱中有种热泪烧伤的错觉
hun luan zhong you zhong re lei shao shang de cuo jue
黄昏的地平线 割断幸福喜悦
huang hun de di ping xian / ge duan xing fu xi yue
相爱已经幻灭
xiang ai yi jing huan mie
-
I still remember the tears that slid from your eyes sorrowful and despairing
In the confusion, there was an illusion of being scalded by scorching tears
The horizon at dusk, severed all happiness
Love has already vanished

No comments:

Post a Comment