April 14, 2006

Karen Mok - The World Remains Unchanged

莫文蔚 - 天下大同
Mo Wen Wei - Tian Xia Da Tong词:林夕
Ci: Lin Xi
曲:周杰伦
Qu: Zhou Jie Lun
-
Lyrics: Lin Xi
Composer: Jay Chou
有人在三更半夜 寂寞中 等待中
you ren zai san geng ban ye / ji mo zhong / deng dai zhong
有人在光天化日 玩乐中 荒淫中
you ren zai guang tian hua ri / wan le zhong / huang yin zhong
有人在天下太平 失恋中 失落中
you ren zai tian xia tai ping / shi lian zhong / shi luo zhong
有人在末日无趣 游戏中 快乐中
you ren zai mo ri wu qu / you xi zhong / kuai le zhong
-
There are people in the middle of the night, feeling lonely, waiting
There are people in their days of glory, enjoying themselves, being wasteful
There are people in days of peace, in an unsuccessful romance, feeling disappointment
There are people uninterested in the end of the world, playing games, feeling happy你是否一位观众 看着他们有用没用
ni shi fou yi wei guan zhong / kan zhe ta men you yong mei yong
你是否一位观众 看着他们有种没种
ni shi fou yi wei guan zhong / kan zhe ta men you zhong mei zhong
-
Are you a part of the audience? Is there any use in watching them?
Are you a part of the audience? Is there any dignity in watching them?有人在花季年龄 穿越中 高潮中
you ren zai hua ji nian ling / chuan yue zhong / gao chao zhong
有人在妥协岁月 得到中 低调中
you ren zai tuo xie sui yue / de dao zhong / di diao zhong
有人在患得患失 求学中 尝试中
you ren zai huan de huan shi / qiu xue zhong / chang shi zhong
哪一位才是英雄
na yi wei cai shi ying xiong
-
There are people in the spring of their youth, passing through, at their heights
There are people in their time of compromise, receiving, being discreet
There are people dealing with personal loss, seeking wisdom, still trying
That individual is the hero here也许这些人们都 过程不同 目标相同
ye xu zhe xie ren men dou / guo cheng bu tong / mu biao xiang tong
也许我们就在其中
ye xu wo men jiu zai qi zhong
也许都分别不大 心情不同 天下大同
ye xu dou fen bie bu da / xing qing bu tong / tian xia da tong
也许他们都是儿童
ye xu ta men dou shi er tong
-
Maybe these people all went through a different process, while aiming for the same goals
Maybe we are a part of them
Maybe there isn't a large difference between them; they have different feelings, but the general world remains unchanged
Maybe they are all children一闪一闪 小小星星 晃动星光的朦胧
yi shan yi shan / xiao xiao xing xing / huang dong xing guang de meng long
星光朦胧 千山万水 正好装饰你的梦
xing guang meng long / qian shan wan shui / zheng hao zhuang shi ni de meng
你的眼睛 正好装饰 你的星球上的洞
ni de yan jing / zheng hao zhuang shi / ni de xi qiu shang de dong
成千上万 黑色眼珠 正在交互地转动
cheng qian shang wan / hei se yan zhu / zheng zai jiao hu di zhuan dong
-
Twinkle twinkle little star, a haze of dazzling starlight
The haze of starlight, innumerable mountains and waters, perfectly decorate your dreams
Your eyes perfectly decorate the hollowness on your planet
Over a million black irises are twirling one bye one有人在地铁车站 寻找中 荒废中
you ren zai di tie che zhan / xun zhao zhong / huang fei zhong
有人在人行道上 前进中 命运中
you ren zai ren xing dao shang / qian jin zhong / ming yun zhong
有人在厨房中央 麻木中 烧菜中
you ren zai chu fang zhong yang / ma mu zhong / shao cai zhong
有人在睡房边缘 吵骂中 冲突中
you ren zai shui fang bian yuan / chao ma zhong / chong tu zhong
-
There are people in a subway station, searching and neglected
There are people on the sidewalk, advancing, in the hands of fate
There are people in the center of a kitchen, feeling numb, cooking
There are people on the edges of a bedroom, in heated argument, in conflict你看人家的时候 跟看自己 有何不同
ni kan ren jia de shi hou / gen kan zi ji / you he bu tong
有时候会不会心痛
you shi hou hui bu hui xin tong
也许这些人们都 过程不同 目标相同
ye xu zhe xie ren men dou / guo cheng bu tong / mu biao xiang tong
也许我们就在其中
ye xu wo men jiu zai qi zhong
也许都分别不大 心情不同 天下大同
ye xu dou fen bie bu da / xing qing bu tong / tian xia da tong
也许他们都是儿童
ye xu ta men dou shi er tong
-
When you are observing other people, is it any different from seeing yourself?
Do you feel pain for them sometimes?
Maybe these people all went through a different process, while aiming for the same goals
Maybe we are a part of them
Maybe there isn't a large difference between them; they have different feelings, but the general world remains unchanged
Maybe they are all children一闪一闪 小小星星 晃动星光的朦胧
yi shan yi shan / xiao xiao xing xing / huang dong xing guang de meng long
星光朦胧 千山万水 正好装饰你的梦
xing guang meng long / qian shan wan shui / zheng hao zhuang shi ni de meng
你的眼睛 正好装饰 你的星球上的洞
ni de yan jing / zheng hao zhuang shi / ni de xi qiu shang de dong
成千上万 黑色眼珠 正在交互地转动
cheng qian shang wan / hei se yan zhu / zheng zai jiao hu di zhuan dong
-
Twinkle twinkle little star, a haze of dazzling starlight
The haze of starlight, innumerable mountains and waters, perfectly decorate your dreams
Your eyes perfectly decorate the hollowness on your planet
Over a million black irises are twirling one bye one

No comments:

Post a Comment