April 14, 2006

Mayday - Content

五月天 - 知足
Wu Yue Tian - Zhi Zu
怎么去拥有一道彩虹
zen me qu yong you yi dao cai hong
怎么去拥抱一夏天的风
zen me qu yong bao yi xia tian de feng
天上的星星笑地上的人
tian shang de xing xing xiao di shang de ren
总是不能懂不知道足够
zong shi bu neng dong bu zhi dao zu gou
-
How does one possess a strip of a rainbow
How does one embrace a whole summer's wind
The stars in the sky laugh at people on the ground
Who never understand, never know when to be content如果我爱上你的笑容
ru guo wo ai shang ni de xiao rong
要怎么收藏要怎么拥有
yao zen me shou cang yao zen me yong you
如果你快乐不是为我
ru guo ni kuai le bu shi wei wo
会不会放手其实才是拥有
hui bu hui fang shou qi shi cai shi yong you
-
If I feel in love with your smile
How would I collect it, how do I possess that
If your happiness is not for me
Maybe letting go would in turn allow me to have it当一阵风吹来风筝飞上天空
dang yi zhen feng chui lai feng zheng fei shang tian kong
为了你而祈祷而祝福而感动
wei le ni er qi dao er zhu fu er gan dong
终于你身影消失在人海尽头
zhong yu ni shen ying xiao shi zai ren hai jin tou
才发现笑着哭最痛
cai fa xian xiao zhe ku zui tong
-
A gust of wind blows past, the kite flies into the sky
You are the reason I am praying, am giving blessing, am touched
When finally your figure disappears at the edge of the crowd
I discover that crying while laughing hurts the most那天你和我那个山丘
na tian ni he wo na ge shan qiu
那样的唱着那一年的歌
na yang de chang zhe na yi nian de ge
那样的回忆那么足够
na yang de hui yi na me zu gou
足够我天天都品尝着寂寞
zuo gou wo tian tian dou pin chang zhe ji mo
-
You and I that day on that small hill
That way of singing that year's songs
That kind of memory is more than enough
To the extent that I am savoring it everyday in my loneliness知足的快乐叫我忍受心痛
zhi zu de kuai le jiao wo ren shou xin tong
-
The happiness that comes from being content allows me to endure the heartache

No comments:

Post a Comment